پیمایش

تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی

تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی


 

1395-3-23

آگهی تجدید مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد تهیه و اجرای عملیات احداث پارکینگ دانشجویی دانشکده کشاورزی به متراژ تقریبی 18000 مترمربع :

{شاملتک­لبه، تسطیح وریگلاژ بستر، زیرسازی(ساب­بیس)، بادامی به همراه اجرای آبرو دالی}،واقع در پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیرازرا از طریق مناقصه واگذار نماید.

 لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و یا پنج راه می­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه 

ظرف مدت حداکثر پانزده(15) روز از تاریخ درج آگهی مناقصه به 

آدرس : شیراز-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان مدیریت - طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند 

و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های36191264و 36191601 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا -بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

2-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه(در روزنامه­های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می­باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار