دسترسی سریع
×

پیمایش

تمدید ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان بر اساس سوایق تحصیلی

تمدید ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان بر اساس سوایق تحصیلی


تمدید ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان بر اساس سوایق تحصیلی

 

با درود

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان بر اساس سوایق تحصیلی تا روز شنبه مورخ 10 آبان تمدید شد

جهت ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه نمایید

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار