تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 09 / شهریور ماه / 98

برنامه زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 99/1398

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 09/06/98 لغایت پنجشنبه 21/06/98

شروع کلاس ها

شنبه 23/06/98

حذف و اضافه

شنبه 06/07/98 لغایت پنجشنبه 11/07/98

حذف 16/3

شنبه 23/09/98 لغایت چهارشنبه 27/09/98

پایان کلاس ها

پنجشنبه12/10/98

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 14/10/98 لغایت شنبه 28/10/98

امتحانات عمومی

پنجشنبه 19/10/98، یکشنبه 22/10/98 و پنجشنبه 26/10/98

 

حوزه آموزش دانشگاه

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار