دسترسی سریع
×

پیمایش

تغییر تاریخ امتحانات نیمسال تابستان 99-98

تغییر تاریخ امتحانات نیمسال تابستان 99-98


تغییر تاریخ امتحانات نیمسال تابستان 99-98

 

پیرو اطلاع رسانی های قبلی، با توجه به بخشنامه جدید سازمان مرکزی (شماره /22160ص/ 99مورخ ) 99/05/31مبنی بر تغییر تاریخ امتحانات نیمسال
تابستان ، 98-99تاریخ جدید امتحانات به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمناً یادآوری می گردد ساعات امتحانات هیچ گونه تغییری نخواهد داشت.

 

نکات مهم :
1- جهت حضور در جلسه امتحان ، پرداخت شهریه الزامی است.
2- جدول راهنمای تاریخ امتحانات همه رشته ها متعاقباً ارسال می گردد

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار