پیمایش

تعطیلی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،روز پنجشنبه مورخ 20/08/95 از ساعت 13

تعطیلی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،روز پنجشنبه مورخ 20/08/95 از ساعت 13


 

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی  در تاریخ 21/08/95 و آماده سازی فضاهای آموزشی  برای برگزاری آزمون فوق، تمامی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،روز پنجشنبه مورخ 20/08/95  از ساعت 13 تعطیل می باشد.یادآوری می گردد کلیه کلاسهای روزجمعه درزمان مقرردر دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                                              معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار