پیمایش

تجدید مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تأسیسات کلساختمان­ها، محوطه ها و موتورخانه های

تجدید مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تأسیسات کلساختمان­ها، محوطه ها و موتورخانه های


 

1395-4-23

 

 

آگهی تجدید مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تأسیسات کلساختمان­ها، محوطه ها و موتورخانه های خود را به صورت حجمی از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای حداقل رتبه پنج تأسیسات و تجهیزات و همچنین دارای تایید صلاحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعیمی­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ظرف مدت حداکثر پانزده(15) روز از تاریخ درج آگهی مناقصه

 به آدرس شیراز:-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان مدیریت - طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های 36191264و 36191608 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا - بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

2-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه نمی­بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

3-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه(در روزنامه­های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می­باشد.     

        

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار