دسترسی سریع
×

پیمایش

تالیف کتاب یا مقاله در عرصه فرهنگی

تالیف کتاب یا مقاله در عرصه فرهنگی

 

  در خصوص فراخوان تالیف کتاب در موضوع شاهد و ایثارگران و همچنین با عنایت به همکاری علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و ستاد برنامه ریزی شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران، به استحضار میرساند معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید، لیست عناوین و موضوعات مورد نظر را جهت فراخوان سفارش تالیف کتاب به شرح پیوست اعلام نموده است.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار