پیمایش

تاریخچه درختی دانشگاه

  نشان دانشگاه آزاد اسلامی
نشان دانشگاه آزاد اسلامی
 
   آرمان ایرانی برای جهانی شدن شعار   
  ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ خورشیدی تأسیس  
  غیردولتی نوع  
  اکبر هاشمی رفسنجانی بنیانگذار  
  حمید میرزاده رئیس  
  از هیئت مؤسس:
علی اکبر ولایتی(رئیس هیئت امناء)عبدالله جاسبی
نماینده رهبری در دانشگاه‌ها:
محمد محمدیان
وزیر علوم:
محمد فرهادی
وزیر بهداشت:
سید حسن هاشمی
از دانشگاهیان به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی:
فریدون عزیزی،بهمن یزدی صمدی
هیئت امنا  
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار