دسترسی سریع
×

پیمایش

برگزاری دروس عملی نیمسال دوم(۹۹-۹۸)

برگزاری دروس عملی نیمسال دوم(۹۹-۹۸)


برگزاری دروس عملی نیمسال دوم(۹۹-۹۸)

 به آگاهی دانشجویان گرامی و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸، دروس عملی داشته اند می رساند، پیرو اطلاع رسانی قبلی، برگزاری کلاسهای عملی به شرح زیر انجام خواهد گرفت:

 دروس آزمایشگاهی و کارگاهی
 بخش مقدماتی و توضیحات کلی این دروس که می تواند به صورت تئوری برگزار گردد طبق برنامه اعلام شده در جدول پیوست و همزمان با شروع نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و از طریق سامانه مجازی واحد الکترونیک به صورت مجازی برگزار خواهد شد.


لازم به ذکر است که در اولین جلسه مجازی دروس عملی، هماهنگی لازم توسط اساتید محترم با دانشجویان گرامی جهت تشکیل گروه های ۳ تا ۷ نفره به منظور برگزاری کلاسهای عملی حضوری انجام خواهد شد.
جهت ورود به سامانه آموزش مجازی می توان با یکی از دو آدرس زیر وارد سامانه شد.
  vadamap.iauec.ac.ir
  lmsmap.iauec.ac.ir

بخش حضوری کلاسهای عملی با گروه بندی دانشجویان در گروه های ۳ تا ۷ نفره و با هماهنگی انجام شده توسط اساتید محترم درس با کارشناسان محترم آزمایشگاه ها و کارگاه های مربوطه، به صورت پیوسته و با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار خواهد شد.
شروع بخش عملی حضوری بعد از اولین جلسه مجازی، بر اساس ضوابط ابلاغی ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، برنامه ریزی و با اطلاع رسانی به دانشجویان گروه بندی شده، آغاز خواهد شد. در صورت زیاد بودن تعداد دانشجویان گروه بندی شده در برخی از دروس و عدم امکان اتمام این دروس تا پایان مردادماه، برنامه ریزی این دروس به صورت پیوسته تا پایان تابستان، قابل برنامه ریزی خواهد بود.

 

اساتید محترم دروس عملی می توانند بخشی از عملیات آزمایشگاهی و کارگاهی خود را با تولید محتوا در محل آزمایشگاه یا کارگاه به صورت فردی انجام داده و در اختیار دانشجویان مربوطه قرار دهند.

 دروس عملی غیر کارگاهی و آزمایشگاهی
در خصوص تدریس دروسی که نیاز به آزمایشگاه و کارگاه ندارند و با انجام مطالعات و پژوهش های کتابخانه ای و اسنادی و برابر اعلام استاد درس و موافقت گروه آموزشی، برگزاری آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی دانشجو امکان پذیر می باشد، استاد می تواند با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی و دانشکده و اطلاع رسانی به دانشجویان، با ارائه گزارش لازم، نمره مربوطه را بر اساس عملکرد دانشجو محاسبه و ثبت کند.

در رابطه با دروس تربیت بدنی، لازم است بخش عملی این دروس با رعایت ضوابط بهداشتی مندرج در بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۸۵/۱۵۷ مورخ ۹۹/۳/۲۰ وزارت ورزش و جوانان، با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی و حوزه معاونت آموزشی، انجام گیرد.

 

جدول پیوست (برنامه جلسات مجازی مقدماتی دروس عملی):
https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/6251c1c0-7339-4a10-8d58-197f2069c476


معاونت پژوهش و فناوری واحد شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار