دسترسی سریع
×

پیمایش

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹


برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

با درود

داتشجویان گرامی، برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را در فایل پیوست ملاحظه فرمایید:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/f8d87adc-95a1-4221-8640-8e9bfd0c9fda

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار