دسترسی سریع
×

پیمایش

برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99) مرحله دوم

برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99) مرحله دوم


برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه 1399 (ورودی های ماقبل از 99) مرحله دوم

 

برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهر ماه 1399

(ورودی های ماقبل از  99 )

مرحله دوم - مصوب 99/06/28

(ویژه واحد های مجری سامانه آموزشیار)

* برنامه زمانبندی حذف و اضافه پس از این مرحله اطلاع رسانی خواهد شد

 

دانلود فایل پی‌دی‌اف پیوست:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/59644a0f-fe50-44e9-ba7d-6e2820691989

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار