دسترسی سریع
×

پیمایش

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی صورت گرفت: انتصاب قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی صورت گرفت: انتصاب قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی


با حکمی از سوی دکتر طهرانچی صورت گرفت: انتصاب قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

 
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم را به عنوان قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم را به عنوان «قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی» منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد معاون محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان « قائم مقام معاونت علوم انسانی و هنر» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود ضمن هماهنگی کامل با معاون مربوطه و بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه، به ویژه تعامل و همفکری با مدیران کل معاونت یاد شده در ایفای وظایف و اختیارات محوله اهتمام نمایید.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و واحد شیراز را در کارنامه اجرایی خود دارد.

دکتر طهرانچی همچنین طی نامه ای جداگانه از زحمات و تلاشهای دکتر مجید شمس قائم مقام سابق معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار