دسترسی سریع
×

پیمایش

با توجه به مصوبه شورای محترم اداری استان و برابربخشنامه سازمان مرکزی ، تاریخ تعطیلات دانشگاه و حوزه مدارس سماء ، از 96/5/14 لغایت 96/5/27 اعلام می گردد

با توجه به مصوبه شورای محترم اداری استان و برابربخشنامه سازمان مرکزی ، تاریخ تعطیلات دانشگاه و حوزه مدارس سماء ، از 96/5/14 لغایت 96/5/27 اعلام می گردد


با توجه به مصوبه شورای محترم اداری استان و برابربخشنامه سازمان مرکزی ، تاریخ تعطیلات دانشگاه و حوزه مدارس سماء ، از 96/5/14 لغایت 96/5/27 اعلام می گردد

 

 

اطلاعیه مهم

احتراما به اطلاع میرساند
با توجه به مصوبه شورای محترم اداری استان و برابربخشنامه شماره 25234/50 مورخ 1396/04/31 سازمان مرکزی ، تاریخ تعطیلات دانشگاه و حوزه مدارس سماء ، از 96/5/14 لغایت  96/5/27 اعلام می گردد.

 لذا از همه عزیزان خواهشمند است در بازه زمانی مذکور از مراجعه به دانشگاه ‌آزاد اسلامی جهت امور اداری آموزشی، خودداری نمائید.


اداره کل روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان فارس و شیراز .

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار