پیمایش

ایستایی برای انقلاب اسلامی ایران معنا ندارد

ایستایی برای انقلاب اسلامی ایران معنا ندارد


 

مشاور عالی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: «انقلاب اسلامی ایران دارای ظرفیت درونی، جوشش پیوسته و پیام جهانی است و ایستایی برای آن معنا ندارد.»

 

مهندس مصطفی نوروزی در جلسه هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با موضوع «انتخابات؛ حق یا تکلیف» گفت: «اهمیت این نشست با توجه به ایام انتخابات بسیار حائز اهمیت است، زیرا انتخابات نوعی جوشش و تحرک است و به نوعی خواسته های مردم به بدنه مدیریت از این طریق منتقل می شود.»

وی ادامه داد: «مقام معظم رهبری تاکید بسیار زیادی بر روی مساله انتخابات و این که در شان مردم بزرگ کشور برگزار شود، دارند.»

مشاور عالی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تصریح کرد: «وجه بارز انقلاب ایران این بود که برای خدا بود، بزرگ ترین حرکت آرمان خواهانه بشری در یک مفهوم «خدا» است که در انقلاب اسلامی بروز یافت، از سوی دیگر مقوله آزادی نیز در این انقلاب با تکیه بر نگاه توحیدی شکل گرفت و بعد از آنچه که در قرن هجدهم و نوزدهم برای رسیدن به آزادی در کشورهای مختلف جریان یافت، انقلاب اسلامی ایران در پایان قرن بیستم پاسخی به انتظارات بشری بود.»

نوروزی خاطرنشان کرد: «همه کشورهای دموکراسی خواه مدعی ایجاد جریان آزادی هستند در حالی که خلاف این موضوع مشاهده می شود، همانند آمریکا که در آن اراده و آزادی ملت ها مشاهده نمی شود. امروزه دنیای آزاد به معنای واقعی کلمه مشاهده نمی شود و دنیای امروز نوعی دنیای اقتدارگرا است.»

وی گفت: « ما باید همیشه انقلاب خود را سرپا نگه داریم و نباید گفت انقلاب پدیده ای بوده که در گذشته اتفاق افتاده است، زیرا انقلاب دارای ظرفیت درونی و جوشش پیوسته و پیام جهانی دارد و ایستایی برای آن معنا ندارد. در انتخابات نیز بیش از همه از ارزش های انقلاب دفاع کنیم و نباید صرفا به بحث های روزمره اکتفا کنیم، زیرا با مشکل روبه‌رو می شویم، چهره جهان پس از انقلاب اسلامی ایران تغییر کرده و اینها متاثر از انقلاب اسلامی ایران است. ما امروز مدعی هستیم انقلاب اسلامی ایران نه تنها در داخل تغییرات ژرف ایجاد کرده بلکه مدعی هستیم چهره جهان بعد از انقلاب عوض شده است.»

دکتر عبدالحمید فرزانه، دبیر هم اندیشی استادان استان فارس و واحد شیراز هم به بیان موضوع انتخابات از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخت.

رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: «انسان نباید در کاری که توان آن را ندارد وارد شود و هم چنین چیزی که در درک او نیست نباید انجام دهد و وعده پوچ نباید داد.»

دبیر هم اندیشی استادان واحد شیراز تصریح کرد: «انتخابات باید از حد و تراز و جایگاه بالایی برخوردار باشد و این نگاه که انتخابات در حد و اندازه کوچه و بازار باشد، مناسب نظام اسلامی نیست.»

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار