پیمایش

اولین دانشجوی دکتری معماری در سطح جنوب کشور فارغ التحصیل شد

اولین دانشجوی دکتری معماری در سطح جنوب کشور فارغ التحصیل شد

 

 

 

 

 

اولین دانشجوی  دکتری معماری   در     سطح جنوب کشور   فارغ التحصیل شد .

 

 

 

 

 اولین دانشجوی دکتری رشته معماری در سطح جنوب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از پایان نامه خود دفاع کرد و فارغ التحصیل شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، 

 

 

نجمه زبردستان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بعنوان اولین دانشجوی دکتری معماری (PH.D) ، در سطح جنوب کشور توانست با پایان نامه ای تحت عنوان ارائه راهکارهای تبدیل پدیدار به ماده با رویکرد پدیده شناختی به ادراکات حسی در فرایند طراحی معماری فارغ التحصیل شود.

زبردستان گفت :   «   این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای ارتباط دهنده و مبدل پدیدار به ماده و انتقال دهنده کیفیات حسی محیط به کاربر فضا در کالبد معماری. وارد ساختن معیارهای پدیده شناسانه به منظور ایجاد فضایی متکی بر حواس و استفاده بهتر از آن، خلق یک فضای معماری ماندگار با کیفیت مطلوب در ذهن فرد به عنوان سوژه و کاربر، یافتن راهکار های اصلی و موثر در تبدیل داده های کمی محیط به داده های کیفی و کاربردی وموثر در روند طراحی فضای معماری بر پایه برخورد بی واسطه با پدیده ها انجام گرفته است.»

وی افزود:«  این پژوهش همچنین می تواند به عنوان ملاک عمل در مطالعات فازهای اولیه طراحی محیط های حساس مانند فضاهای مرتبط با افراد خاص و یا فضاهایی که در جهت ارتقاء کیفیت روحی و روانی هستند، بکار گرفته شود.»

به گزارش روابط عمومی، در این پایان نامه دکتر خسرو موحد،  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بعنوان استاد راهنما و دکتر هادی کشمیری،  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیرازبعنوان استاد مشاور نقش داشتند.

 

 

 

اولین دانشجوی دکتری معماری در سطح جنوب کشور فارغ التحصیل شد
اولین دانشجوی دکتری معماری در سطح جنوب کشور فارغ التحصیل شد

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار