دسترسی سریع
×

پیمایش

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی


اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می توانند با توجه به عناوین پیشنهادی در فهرست اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر(فایل پیوست)، عناوین منتخب که قابلیت ارائه طرح پیشنهادی به عنوان طرح پژوهشی و یا موضوع پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی توسط اعضای محترم هیأت علمی یا دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را دارد را مشخص نموده و جهت پیگیری لازم به اداره ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری ارائه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، پاسخگوی سوالات احتمالی خواهد بود.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار