پیمایش

انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای)

انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای)


 

1395-10-20

 

 

آگهی مناقصه

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای) و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور واقع در ساختمان قاآنی شمالی را از طریق مناقصه واگذار نماید. 

لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر و گواهی عضویت انجمن تخصصی طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی استان فارس می­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ظرف مدت حداکثر ده(10) روز کاری از تاریخ درج آگهی مناقصه به آدرس شیراز-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان مدیریت - طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های 36191264و 36191601 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا - بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

2- میزان سپرده شرکت در مناقصه ده میلیون ریال می­باشد.

3-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه­ به عهده برنده مناقصه می­باشد.              

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار