پیمایش

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،

انتصاب عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،بعنوان عضو اصلی شورای نظام مهندسی کشور

 

 

از سوی وزیر راه و شهرسازی کشور صورت گرفت

 

 

انتصاب  عضوهیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،

بعنوان عضو اصلی شورای نظام مهندسی کشور

 

 

دکتر طاهره نصر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان منصوب شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در شورای مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور، طی حکمی دکتر طاهره نصر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب کرد.

 

دکتر طاهره(سُها) نصر از 1382 تا کنون عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می باشد و به صورت ادواری در دانشگاه های دیگر نیز به تدریس پرداخته است و همچنین دارای سوابق مدیریتی و حرفه ای بوده و در حال حاضر عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز است.

 

جدای از انتخاب در سال های متمادی به عنوان پژوهشگر برتر در سطح استان فارس و دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ، در سال 1392 نیز به عنوان پژوهشگر برتر شهرسازی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب گردید.

 

وی دارای رتبه یک دکترای تخصصی شهرسازی و دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، مهندس برگزیده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در سال 1386 و مهندس برگزیده شیراز در سال 1394 می باشد.

 

نصر همچنین عضو هیأت تحریریه و مشاور علمی چندین نشریه تخصصی و عضو هیأت علمی همایش های متعدد و داور پروژه های پژوهشی دانشگاهی و شهرداری بوده است و تا کنون مقالات متعددی از ایشان در نشریات تخصصی و معتبر داخلی و خارجی به چاپ

 رسیده است. از کتاب هایی که به قلم ایشان تألیف شده است می توان به معماری و شهرسازی شیراز در دوره پهلوی (1383)، از هنر و هنر اسلامی (1386)، جُستاری در شهرسازی و معماری زندیه (1387)، تجلّی حکمت در باغ ایرانی (1389) اشاره کرد.

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار