پیمایش

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

               جهت تقدیر از دانشجویانی که با پایبندی به ارزش های والای دینی و انسانی ، در عرصه های علمی ، پژوهشی و فرهنگی،   

                            سرآمد محسوب می شوند، واحد شیراز اقدام به انتخاب دانشجوی نمونه می نماید

                           شرایط انتخاب دانشجوی نمونه سال 95- 96  :  (دانلود آیین نامه )

               الف ) آموزشی :    دانشجویان مقطع کارشناسی : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 18

                             دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با کسب میانگین کل ( معدل )17

                        دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای  :  گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 16

                دانشجویان مقطع دکتری تخصصی phd)  ) : گذراندن نیمی از واحد های سرفصل رشته با  کسب میانگین کل ( معدل ) 17

              ب) پژوهشی :   چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی ،  ارائه مقاله در همایش های داخلی و بین المللی ،  

                 مجری یا  همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی ، تالیف یا ترجمه یا گردآوری کتاب ،  اختراع و ابداع ، عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی ، 

                کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین المللی با نام دانشگاه آزاد اسلامی

              ج ) فرهنگی : کسب مقام در مسابقات قرآنی ، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی و بسیج دانشجوئی ، 

                  کسب مقام در مسابقات ورزشی ، دارا بودن کارت مربی گری یا داوری ورزشی ، مشارکت در اردوهای سازندگی،  ایثارگری

               د) شئون دانشجوئی :  تقید به فرائض دینی ، تقید به ضوابط دانشجوئی ، تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت

                "دانشجویان می بایست با مطالعه دقیق آئین نامه ( انتخاب دانشجوی نمونه )  از پورتال دانشجوئی خود ،

             نسبت به تکمیل فرمهای موجود در آن اقدام و سپس مدارک خود را به اداره کل امور دانشجوئی دانشگاه تحویل نمایند"

  * مهلت ارائه مدارک : تا 25 خرداد ماه 1395 *

                به دانشجویانی که مطابق بند های فوق الذکر و نمرات مذکور در آئین نامه ، ( به شرط کسب حداقل 50 درصد امتیاز در هر بخش ) بالاترین امتیاز را 

                 در رشته و مقطع خود اخذ نمایند در مرحله انتخاب دانشجوی نمونه واحد شیراز  :

                    - یک ربع سکه بهار آزادی  و   35 درصد تخفیف در شهریه نیم سالهای باقیمانده ارائه خواهد شد

 

                   "  معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  "

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار