پیمایش

امتیازات توانایی علمی داوطلب- هیات اجرایی جذب

امتیازات توانایی علمی داوطلب- هیات اجرایی جذب


فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب- هیات اجرایی جذب


بنام خدا

متقاضیان هیات علمی می بایست در روز مصاحبه علمی، مستندات و مدارک گزینه های ذیل و یک برگ کپی از آنها به همراه پایان نامه خود را در جلسه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک، امتیازی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

ردیف

شاخص

مستندات همراه

1

چاپ مقالات در مجلات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی ، علمی ترویجی و سایر مجلات معتبر

مقالات مربوطه

2

ارائه و یا چاپ مقالات در کنگره های داخلی و خارجی

مقالات مربوطه

3

تالیف و ترجمه کتاب

مقالات مربوطه

4

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره‌های ملی، رتبه‌های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری

مستندات معتبر

5

سخنرانی در کنگره های بین المللی خارجی و داخلی

مستندات معتبر

6

مجری و یا همکاری در طرح های پژوهشی

گواهی

7

توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک های اطلاعاتی

مستندات معتبر

8

کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری

گواهی نامه معتبر

9

عضویت در هیات تحریریه مجله معتبر علمی

مستندات معتبر

10

سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس

مستندات معتبر

11

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مستندات معتبر

12

عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

گواهی نامه معتبر

13

اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی

مستندات معتبر

14

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی(عربی- انگلیسی- فرانسوی- آلمانی و...)

گواهی نامه معتبر

15

شرکت در کارگاه های تخصصی معتبر(مربوط به رشته های غیر پزشکی)

مستندات معتبر

16

شرکت و عضویت در EDC مراکز آموزشی(مربوط به رشته های علوم پزشکی)

گواهی نامه معتبر

17

ارزیابی از مصاحبه (تدریس آزمایشی)

*****

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار