پیمایش

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فارس انتخاب شدند

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فارس انتخاب شدند


شورای دانشجویی فرهنگی شیراز

 

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در جلسه شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه استان که به میزبانی واحد شیراز برگزار شد، انتخاب شدند.

 

در این جلسه که مسئولان و معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و مدیران مسئول نشریات دانشجویی استان حضور داشتند، اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی انتخاب شدند.

در این رای گیری، علی نوروزی، نکیسا زارع و مهدی اسدی از واحد شیراز به ترتیب به عنوان عضو اصلی اول، دوم و عضو علی البدل و محمدامین جیواد و آرمان فرهادی از واحد مرودشت به ترتیب عنوان عضو اصلی دوم و عضو علی البدل انتخاب شدند و مریم حسن‌نژاد از واحد لامرد به عنوان عضو علی‌البدل در دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس انتخاب شدند.

بر اساس رای گیری انجام شده افرادی که انتخاب شده‌اند در جلسات کمیته ناظر بر نشریات حضور پیدا می کنند.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار