دسترسی سریع
×

پیمایش

اطلاعیه ثبت نام زائرین جهت عزیمت به پیاده روی اربعین

اطلاعیه ثبت نام زائرین جهت عزیمت به پیاده روی اربعین


اطلاعیه ثبت نام زائرین جهت عزیمت به پیاده روی اربعین

 

اطلاعیه ثبت نام زائرین جهت عزیمت به پیاده روی اربعین


جهت ثبت نام در مراسم پیاده روی اربعین حسینی و برخورداری از تسهیلات اداری، مالی و آموزشی به سامانه ساجد-صفحه اربعین حسینی مراجعه نمایید.
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار