اطلاعات کلی

اطلاعیه شماره یک:

کلیه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته که موفق به اتمام دوره پیش دانشگاهی نشده اند، به هیچ وجه حق ثبت نام ندارند و هیچگونه اقدامی برای آنان میسر نمی باشد .

اینگونه افراد ملزم به گذراندن دوره پیش دانشگاهی بوده و پس از فراغت از تحصیل در دوره مذکور می توانند با ارائه گواهی اتمام دوره و سایر مدارک لازم در اولین فرصت و قبل از انقضای مدت اعتبار قبولی خود (حداکثریکسال) غیر از رشته پزشکی و پیراپزشکی، به واحد دانشگاهی مراجعه تا در صورت وجود ظرفیت درخواست آنان بررسی و اعلام نظر گردد.

اطلاعیه شماره دو:

کلیه پذیرفته شدگان موظف به طی نمودن مراحل ثبت نام مندرج در برگه راهنما و اطلاعیه های مربوط که در اختیار آنان قرار گرفته است می باشند .ضمناً پذیرفته شدگان ملزم به ارایه درخواست تائیدیه تحصیلی می باشند.

اطلاعیه شماره سه:

دارندگان مدارک معادل حتماً به دفترچه راهنمای ثبت نام مراجعه فرمایند.

اطلاعیه شماره چهار:

احراز هویت و تشکیل پرونده

دانشجویان عزیز ورودی جدید پس از پایان مرحله اول (ثبت نام اینترنتی) و دریافت پیامک تایید دانشگاه  فرم های ثبت نام  به همراه مدارک لازم به آموزش دانشکده تحویل نمایید. و پس از تشکیل پرونده کارت دانشجویی خود را دریافت نمایید .

دارک لازم جهت تشکیل پرونده:

 ۱- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و در صورت عدم وجود اصل  مدرک تحصیلی بانضمام وثیقه بانکی

۲- فرم‌های چاپ شده ثبت نام اینترنتی از بخش (چاپ فرم‌های ثبت نام) در سامانه ثبت نام اینترنتی

۳- شش قطعه عکس ۴*۳

۴- تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان)

۵- دو سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات

۶- دو سری تصویر کارت ملی

 

آدرس کوتاه :