دسترسی سریع
×

پیمایش

ارتباط مجازی با امور خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ارتباط مجازی با امور خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز


ارتباط مجازی با امور خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

ارتباط مجازی با امور خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

با عنایت به دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت های سراسری حاصل از شیوع ویروس کووید 19 و شرایط خاص کشور، به منظور تسهیل در امور پژوهشی دانشجویان محترم در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین اعضای محترم هیات علمی، حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز شیوه ارتباط به صورت کاملاً مجازی برای پیگیری امورات مرتبط با این حوزه را پیش بینی نموده است. لذا به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان می توانند جهت رفع مشکلات خود و دریافت پاسخ سوالات مرتبط با امور پژوهشی، با استفاده از پست های الکترونیکی مندرج در جدول زیر با امور خدمات پژوهشی واحد شیراز در ارتباط باشند

 

ردیف

بخش مربوطه

پست الکترونیکی

1

مدیر کل امور پژوهشی

iaushiraz.research@yahoo.com

2

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

iau.uiro@gmail.com

3

مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

hamidrezanoorozi@yahoo.com

4

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

bpj.shirazbranch@gmail.com

5

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری

h.khalaf50@gmail.com

6

رئیس اداره پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت

moshfa@yahoo.com

7

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی 1

maryamsaadat784@yahoo.com

8

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی 2

n_jafari27@yahoo.com

9

رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی

Taheri1359@yahoo.com

10

رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه و کشاورزی

Iranpourshiraz@gmail.com

11

رئیس اداره پژوهش دانشکده هنر و معماری

absalan.khosro@gmail.com

12

رئیس اداره پژوهش دانشکده دندانپزشکی

medashahvar@yahoo.com

13

مسئول علم سنجی و بررسی مقالات علمی

l.cheraghi94@gmail.com

14

مسئول انتشارات و کتب علمی

e_ramezani_81@yahoo.com

15

رئیس کتابخانه

sh.mohammdi@iaushiraz.ac.ir  

16

مسئول امور پایان نامه ها 

n.taheriasl@iaushiraz.ac.ir

17

مسئول کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

s_asadmanesh@yahoo.com

18

مسئول کتابخانه دانشکده علوم انسانی

a.abazari@iaushiraz.ac.ir

19

مسئول کتابخانه دانشکده هنر و معماری

Kh.alinejad@iaushiraz.ac.ir

20

مسئول کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت

aliaryan63@gmil.com

21

مسئول کتابخانه دانشکده علوم و کشاورزی

d.zarei@iaushiraz.ac.ir

 

نکته 1: جهت پاسخدهی دقیق تر فرمت زیر در ارسال درخواست دانشجویان رعایت شود:

نام و نام خانوادگی:

مقطع تحصیلی:

رشته و گرایش:

شماره دانشجویی:

شماره تماس:

تقاضای دانشجو:

نکته 2: در صورت نیاز به ارسال مدارک و پاسخدهی به ایمیل های قبلی، لطفا حتماً از طریق reply ایمیل قبلی انجام شود و سوابق ایمیل حذف یا ایمیل جدید ارسال نگردد.

نکته 3: با توجه به مشکلات خطوط تلفنی و امکان بررسی دقیق و ثبت سوابق درخواست، ترجیحاً از تماس تلفنی خودداری نمایید.

حوزه پژوهش و فناوری واحد شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار