پیمایش

اخذ کارت امتحان نیمسال اول 99-98 از تاریخ 98/10/9 از پورتال آموزشی دانشگاه میباشد

اخذ کارت امتحان نیمسال اول 99-98 از تاریخ 98/10/9 از پورتال آموزشی دانشگاه میباشد


- 09 / دی ماه / 98

 

قابل توجه دانشجویان

 

جهت اخذ کارت امتحانات نیمسال اول 99-98 از تاریخ 98/10/9 با مراجعه به پورتال آموزشی دانشگاه اقدام نمائید، لازم به ذکر است کارتهایی که قبل از تاریخ فوق گرفته شود فاقد اعتبار می باشد.

                                                                                                                               اداره امتحانات

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار