رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم، دکتری علوم سیاسی   در جلسه‌ ای که با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

  پنج‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ بیشتر بدانید...

عضو هیات رئیسه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر سعید رازقی

  سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول) دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)   ...

  دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بیشتر بدانید...