فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مجلات و انتشارات نا معتبر دانشگاه آزاد اسلامی مرداد 99 دانلود (1,593.1k)
مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور ۲۰۱۹- دسته بندی شده بر اساس فهرست های موضوعی - مردادماه ۱۳۹۹ دانلود (3,916.4k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به فروردین 99-1 دانلود (1,584.4k)
فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه-1 دانلود (579.9k)
فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی-1 دانلود (717.5k)
مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور 2019- دسته بندی شده بر اساس فهرست های موضوعی - مردادماه 1399 دانلود (3,026.3k)
آشنایی با نشریات معتبر و نامعتبر دانلود (18.7k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به فروردین 99 دانلود (1,584.4k)
فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه دانلود (579.9k)
فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی دانلود (717.5k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به دی ماه 98 دانلود (1,602.7k)
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی دانلود (482.9k)