دسترسی سریع
×

حوزه ریاست

رئیس حوزه ، آقای دکتر محمدمهدی رضوانی حقیقی

 

 

 حوزه ریاست دانشگاه پاسخگو و پیگیر مشکلات مراجعین و پل ارتباط ریاست دانشگاه با دانشجویان و کلیه واحد های استان می باشد

 

ایشان  دارای مدرک دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی و دارای سوابق کاری به شرح زیر می باشد :

 

1- معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2- سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3- عضو کمیته نام اداره کل ثبت احوال استان فارس

4- عضو کمیته تخصصی مصاحبه دبیران عربی آموزش و پرورش استان فارس

5- مدیر کل گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

6- مدیر مسئول رسیدگی به امور فرزندان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

7- اولین مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

8- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

9- معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

10- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

11- مدرس عقیدتی صنایع جنگ افزار فجر سپاه فارس

12- عضو کمیته انتصابات منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی (در حال حاضر نیز عضو هستم)

13- عضو کمیسیون موارد خاص

14- عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و نیز کمیته انضباطی دانشجویان