اعضای هیات علمی

محبوبه اقتصاد

محبوبه اقتصاد     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تاسیسات الکتریکی 23120125 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 یکشنبه15:00 13:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 13:30 ترم دوم 1395
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 یکشنبه16:30 15:00شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 15:00 ترم دوم 1395
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 یکشنبه12:00 10:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 10:30 ترم دوم 1395
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 یکشنبه18:00 16:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 16:30 ترم دوم 1395
اصول سیستم های مخابراتی 107199 0 دوشنبه16:30 13:30شماره کلاس115م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه