این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اخبار الحلاج؛ خبرها و خطابه‌ها
نویسنده : حلاج، حسین‌بن منصور، ۲۳۴ - ‎۳۰۹ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : گردآوری نصرآبادی؛ تحقیق و پانوشت و مقابله لوئی ماسینیون ؛به ترجمه محمد فضایلی، سودابه فضایلی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸
ناشر : اصفهان، نشر پرسش
مشخصات : ‎۴۲۳ ص.
موضوع : حلاج، حسین‌بن منصور، ۲۳۴ - ‎۳۰۹ق عارفان -- سرگذشتنامه تصوف
توضیح : شابک: 7-23-6629-‎964 فارسی - عربی کتابنامه به صورت زیر نویس نمایه
ISBN : 964-6629-23-7