این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مبانی اندیشه‌های سیاسی
نویسنده : خلیل‌الله‌مقدم، احمد،، ‎۱۳۰۷
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته احمد خلیل‌مقدم
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸
ناشر : تهران، انتشارات تهران
مشخصات : ‎۲۰۶ ص
موضوع : استبداد آزادی دموکراسی
توضیح : کتابنامه بصورت زیرنویس
ISBN :