این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن ...
نویسنده : مصحح، مکارم شیرازی، ناصر، ‎۱۳۰۵-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : زیرنظر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : تهران ، دارالکتب الاسلامیه
مشخصات : ج.
موضوع : تفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴
توضیح : جلد اول این کتاب ویرایش ‎۲ است کتابنامه
ISBN :