این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : توفان؛ بزرگترین نبرد تاریخ
نویسنده : افراسیابی، بهرام
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده بهرام افراسیابی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : تهران، حمیدا
مشخصات : [‎۸۴۹] ص.: مصور
موضوع : داستانهای تاریخی آلمانی - قرن ‎۲۰
توضیح :
ISBN :