این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی (به سوی الاهیان ناظر به همه ادیان)
نویسنده : ریچاردز ، گلین، Richards,Glyn
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : گلین ریچاردز ؛ترجمه رضا گندمی نصر آبادی ، احمد رضا مفتاح
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،اول
مشخصات : ‎۲۹۲ص
موضوع : تکثر گرایی دینی مسیحیت و ادیان دیگر
توضیح : شابک: 9-00-8090-‎964 عنوان اصلی: Towards a Theology of Religions این کتاب در سال ‎۱۳۸۰تحت عنوان بسوی الهیات ناظر به همه ادیان توسط مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب منتشر گردیده است چاپ سوم کتابنامه به صورت زیر نویس نمایه
ISBN : 964-8090-00-9