این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : حقوق و سیاست در قرآن
نویسنده : مصباح ، محمد تقی، ‎۱۳۱۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمد تقی مصباح یزدی ؛نگارش : محمد شهرابی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : قم ، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله
مشخصات : ج.
موضوع : اسلام و حقوق اسلام و دولت - جنبه های قرآنی شورا (اسلام)
توضیح : شابک: 2-220-411-‎964 کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN : 964-411-220-2