این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : الفتوحات المکیه فی معرفه الاسرار المالکیه و الملکیه
نویسنده : ابن عربی ،محمد بن علی، ۵۶۰-‎۶۳۸ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدالله الطائی ، الحاتمی المعروف بابن عربی ؛قدم له محمد عبدالرحمن المرعشلی
تاریخ انتشار : [-م‎۱۹۷۲]
ناشر : بیروت ، داراحیاءالتراث العربی
مشخصات : ‎۴ج.
موضوع : تصوف - عرفان
توضیح : عربی کتابنامه
ISBN :