این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نخبه (رساله عملیه فارسی) همراه با چهارده حاشیه از مراجع و فقهای بزرگ شیعه
نویسنده : کرباسی، محمد ابراهیم بن محمدحسن، ۱۲۶۲-‎۱۱۸۰ ق.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : علامه محمدابراهیم کلباسی ؛تصحیح و تحقیق مهدی مهریزی، محمدحسین درایتی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰
ناشر : تهران ، امیرکبیر
مشخصات : ‎۳۱۸ ص.
موضوع : فقه جعفری - قرن ‎۱۳ ق. فقه جعفری - رساله عملیه فتواهای شیعه
توضیح : شابک: ‎9789640014219
ISBN : 9789640014219