این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سیلابوس ‎۱۹۹۱: بیماریهای عفونی
نویسنده :
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه کمال الدین فاطمی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : تهران، امیرکبیر، ندا
مشخصات : ‎۱۶۱ ص.: جدول
موضوع : بیماریهای واگیر بیماریهای باکتریایی
توضیح : عنوان دیگر: بیماریهای عفونی
ISBN :