این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : المفصل فی تاریخ العرب قبل السلام
نویسنده : علی ، جواد
زبان : عربی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : جواد علی
تاریخ انتشار : ۱۴۲۷
ناشر : تهران ، آوند دانش
مشخصات : ‎۱۰ج.
موضوع : عربستان - تاریخ - پیش از اسلام
توضیح :
ISBN :