این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نگاهی به رویکردهای تحلیلی و فراتحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت
نویسنده : سلحشوری، احمد
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : احمد سلحشوری، علی ایمان زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰
ناشر : همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات : ‎۲۰۵ ص.: جدول
موضوع : فلسفه تربیت - رویکردهای نوین
توضیح : شابک: ‎9786001280580 کتابنامه: ص. ۱۷۷- ‎۲۰۵
ISBN : 9786001280580