این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ارتباط آب و چوب
نویسنده : نظرنژاد، نورالدین
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف نورالدین نظرنژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران، موسسه آموزشی عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
مشخصات : ‎۱۱۰ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : چوب -- رطوبت
توضیح : شابک: ‎9789648748246 کتابنامه: ص.‎۱۱۰
ISBN : 9789648748246