این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : شناسایی و حل مشکلات مالی در شرکت ها (با رویکرد کاهش هزینه ها و سودآوری)
نویسنده : شیم، جی، ‎۱۹۴۳- م.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : [مولف جی شیم] ؛ترجمه محمد روشندل، قربان برانیاادبی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، جاودانه، جنگل
مشخصات : ‎۲۴۳ ص.: جدول
موضوع : شرکت ها - امور مالی
توضیح : شابک: 7-67-2573-964-‎978 عنوان اصلی: The financial troubleshooter: Spotting and solring financial problems in your company
ISBN : 978-964-2573-67-7