این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فعال سازی و آماده سازی گزینشی نیمکره های مغزی
نویسنده : زند، فرهاد، ‎۱۳۳۶-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف ومترجم فرهاد زند
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
مشخصات : ‎۲۵۹ص.:جدول،مصور،نمودار
موضوع : نیمکره های مغزی مغز--تسلط نیمکره
توضیح : شابک: ‎9648171661 چاپ اول واژه نامه کتابنامه:ص.۱۷۹-‎۱۹۴
ISBN : 9648171661