این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کانون های مقاومت خارج از کشور
نویسنده : علم، محمدرضا
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمدرضا علم
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تهران ، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
مشخصات : ‎۱۳۶ ص.
موضوع : ایران - تاریخ - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ ق. ایرانیان - کشورهای خارجی - فعالیت های سیاسی - قرن ‎۱۴
توضیح : شابک: 4-50-8168-‎964 کتابنامه: ص. [۱۲۹] - ‎۱۳۲؛ همچنین به صورت زیرنویس نمایه
ISBN : 964-8168-50-4