این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : عرشیه
نویسنده : صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، ‎۱۰۵۰ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف صدر المتالهین شیرازی ؛تصحیح وترجمه فارسی به قلم غلامحسین اهنی
تاریخ انتشار : ۱۳۴۱
ناشر : اصفهان ، دانشگاه ادبیات اصفهان
مشخصات : ج،‎۱۸۸ ص
موضوع : معاد الهیات فلسفه اسلامی
توضیح : فارسی-عربی کتابنامه:ص.۱۸۷-‎۱۸۸، همچنین بصورت زیر نویس
ISBN :