این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : عشق و جنایت در سیسیل
نویسنده : کاپوآنا، لوئیجی، Capuana , Luigi، ۱۸۳۹-‎۱۹۱۵ م
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : لوئیجی کاپوآنا ؛ترجمه بهمن فرزانه
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : تهران ، ققنوس
مشخصات : ‎۳۲۰ص
موضوع : داستان های ایتالیایی - قرن ‎۱۹م
توضیح : شابک: 1-719-311-964-‎978 عنوان اصلی: IL Marchese di Roccaverdina ,c1972
ISBN : 978-964-311-719-1