این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : پیکاسو چگونه پیکاسو شد؟
نویسنده : مولبرگر، ریچارد، Muhlberger, Richard
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ریچارد مولبرگر ؛ترجمه مژگان رضانیا
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تهران، نی
مشخصات : ‎۴۴ ص.:مصور(بخشی رنگی)
موضوع : پیکاسو، پابلو، ۱۸۸۱ - ‎۱۹۷۳م.Picasso, Pablo -- ادبیات نوجوانان هنر نوین -- قرن ‎۲۰م. -- ادبیات نوجوانان
توضیح : شابک: 5-614-312-‎964 عنوان اصلی: ?What makes a Picasso a Picasso
ISBN : 964-312-614-5