این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ازفراز خوابی بلند ( جنگجوی آرام )
نویسنده : میلمن، دن، Milman, Dan
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته دن میلمن ؛ترجمه حمیرا عموئی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران ، حمیدا
مشخصات : چ.
موضوع : داستانهای آمریکایی
توضیح :
ISBN :