این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : منتهی الطب من اشعارالعرب
نویسنده : بغدادی ، محمد، ۵۲۹-‎۵۹۷ه.
زبان : عربی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ؛جمع محمدبن المبارک بن محمد بن میمون ؛تحقیق و شرح محمد نبیل طریفی
تاریخ انتشار : م‎۱۹۹۹-۱۳۷۸
ناشر : بیروت، دارصادر
مشخصات : ‎۹ج.
موضوع : شاعران عرب-قرن ‎۶ق.- سرگذشت نامه شعر عربی- مجموعه ها
توضیح : ص.ع.به انگلیسی : Muntaha Al-Talab Min Asar Al-Arab
ISBN :