این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ماه و خورشید و فلک
نویسنده : باستانی پاریزی، محمدابراهیم
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : قم ، نشرخرم
مشخصات : ‎۴۳۲ ص .:مصور ، عکس
موضوع : خورشید طبیعت
توضیح : کتابنامه به صورت زیرنویس
ISBN :